ทางเดิน Cover Way
12/07/2018
สนามหญ้าข้างสำนักงานอธิการบดี
12/07/2018

ลานมหิดล

ตำแหน่งที่ตั้ง : อยู่ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ขนาดพื้นที่โดยประมาณ : 4,500 ตารางเมตร

รายละเอียด : สามารถเชื่อมต่อไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 50 แอมป์ ได้ 1 ชุด, มีสปริงเกอร์