ลานมหิดล
12/07/2018
ถนนคนเดิน สาย A ตั้งแต่วิทยาลัยนานาชาติถึงคณะวิศวกรรมศาตร์
12/07/2018

สนามหญ้าข้างสำนักงานอธิการบดี

ตำแหน่งที่ตั้ง : อยู่ระหว่างสำนักงานอธิการบดีและวิทยาลัยนานาชาติ

ขนาดพื้นที่โดยประมาณ : 5,000 ตารางเมตร