สนามหญ้าข้างสำนักงานอธิการบดี
12/07/2018
ถนนคนเดิน สาย B ตั้งแต่คณะวิศวกรรมศาตร์ถึงวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ฯ การกีฬา
12/07/2018

ถนนคนเดิน สาย A ตั้งแต่วิทยาลัยนานาชาติถึงคณะวิศวกรรมศาตร์

ตำแหน่งที่ตั้ง : ตั้งแต่วิทยาลัยนานาชาติ (ประตู 2) ถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ประตู 4)

ขนาดพื้นที่ : 3,000 ตารางเมตร

รายละเอียด : มีไฟฟ้าแสงสว่างตามปกติ (ไม่อนุญาตให้ติดตั้งระบบไฟฟ้าเพิ่ม)