ถนนคนเดิน สาย A ตั้งแต่วิทยาลัยนานาชาติถึงคณะวิศวกรรมศาตร์
12/07/2018
ถนนคนเดิน สาย C ตั้งแต่สถาบันพัฒนสุขภาพอาเซียนถึงสวนเจ้าฟ้า
12/07/2018

ถนนคนเดิน สาย B ตั้งแต่คณะวิศวกรรมศาตร์ถึงวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ฯ การกีฬา

ตำแหน่งที่ตั้ง : ตั้งแต่คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ประตู 4) ถึง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

ขนาดพื้นที่โดยประมาณ : 3,000 ตารางเมตร

รายละเอียด : มีไฟฟ้าแสงสว่างตามปกติ (ไม่อนุญาตให้ติดตั้งระบบไฟฟ้าเพิ่ม)