ลานเป็ดขาว
12/07/2018
ลานมหิดล
12/07/2018

ทางเดิน Cover Way

ตำแหน่งที่ตั้ง : อยู่ภายในเขตพื้นที่การศึกษาชั้นในเชื่อมระหว่งอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล – คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ – อาคารบรรยายรวม 1 และ 2 – หอสมุดและคลังความรู้มหิดล – คณะวิทยาศาสตร์ – คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ – คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ -วิทยาลัยนานาชาติ- สำนักงานอธิการบดี

ขนาดพื้นที่โดยประมาณ : 2,000 ตารางเมตร

รายละเอียด : มีไฟฟ้าแสงสว่างตามปกติ