28/02/2018

ผู้แทนจาก University of Victoria เข้าเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้แทนจาก University of Victoria เข้าเยี่ยมเยือนมห […]
27/02/2018

ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าเยี่ยมคารวะหัวหน้าผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการของจีน ณ สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย

ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าเยี่ยมคารวะหัวหน้าผู้ […]
24/02/2018

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติ ครั้งที่ 3 AUN-HPN International Advisory Committee (IAC)

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติ ครั้งที่ 3 AU […]
16/02/2018

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดงาน “Mahidol – Norway Scholarships: Thank You Reception”

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดงาน “Mahidol – Norw […]
15/02/2018

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศอัฟกานิสถาน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับกร […]
15/02/2018

ผู้แทนจาก Macquarie University เข้าเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้แทนจาก Macquarie University เข้าเยี่ยมเยือนมหาว […]