ผู้แทนจาก Royal University of Bhutan เข้าเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยมหิดล
13/02/2018
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศอัฟกานิสถาน
15/02/2018

ผู้แทนจาก Macquarie University เข้าเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และผู้แทนจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมให้การต้อนรับ Mr. Matt Monkhouse ผู้อำนวยการ Global Engagement and Business Development มหาวิทยาลัย Macquarie ประเทศออสเตรเลีย

วัตถุประสงค์ของการมาเยือนมหาวิทยาลัย มหิดลในครั้งนี้ เพื่อการหารือเกี่ยวกับการเกี่ยวกับการดำเนินงานร่วมกันในโครงการต่าง ๆ ระหว่างสองมหาวิทยาลัย อาทิ การสนับสนุน co-tutelle สองปริญญา และการทำวิจัยร่วมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ในโครงการภาคฤดูร้อน