พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศอัฟกานิสถาน
15/02/2018
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติ ครั้งที่ 3 AUN-HPN International Advisory Committee (IAC)
24/02/2018

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดงาน “Mahidol – Norway Scholarships: Thank You Reception”

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี, รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร นักศึกษาและผู้แทนจากส่วนงานต่าง ๆ ร่วมต้อนรับ Mr. Vegard Holmelid ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสถานเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย พร้อมด้วย Ms. Lise Nordgaard ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสถานเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำกรุงย่างกุ้ง ซึ่งเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อเข้าร่วมงาน ” Mahidol – Norway Scholarships: Thank You Reception” ในวันนี้ ณ ห้องนิทรรศการ ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัย มหิดล

ซึ่งกิจกรรมพิเศษนี้จัดขึ้นเพื่อการแสดงความขอบคุณต่อผู้ที่มีส่วนร่วมในโครงการตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันและเป็นการรายงานสถานะทางการศึกษาของผู้รับทุนการศึกษาในปัจจุบัน อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย พบปะพูดคุยกับนักศึกษาผู้รับทุนที่เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว