ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าเยี่ยมคารวะหัวหน้าผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการของจีน ณ สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย
27/02/2018
ผู้แทนจาก Osaka University เข้าเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยมหิดล
05/03/2018

ผู้แทนจาก University of Victoria เข้าเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยมหิดล

On Wednesday 28 February 2018, at Office of the President, Ms. Wanpimon Senapadpakorn, Director of International Relations Division, and Mr. Brian J. Phillips, Assistant Dean for International Affairs and Networking at Mahidol University International College, welcomed Ms. Carolyn Russell, Director of Department of Student Recruitment and Global Engagement, and Ms. Lindsay Neilson, Associate Director Department of Student Recruitment and Global Engagement, University of Victoria, Canada.

The purpose of the visit was to introduce the “Canada – ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development Program” or “SEED Program”. On this occasion, the University of Victoria also proposed for their President and the Deans of various faculties to visit Mahidol University in the first week of November 2018.