โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 18 (MU-SUP#18)
10/01/2017
บันทึกข้อมูลผู้ปฏิบัติที่รับผิดชอบงานด้านทรัพยากรบุคคลสำหรับทำเนียบ HR-Network
03/04/2017

เปลี่ยนบัตร ATM เป็นแบบชิปการ์ด ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียม

ได้เวลาเปลี่ยน!

บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลและบุคคลทั่วไป สามารถเปลี่ยนบัตร ATM เป็นแบบชิปการ์ด ได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา

“โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนบัตร”

ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560

scb-chipcard-1