โครงการพัฒนาทักษะศิลปะเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและคุณภาพชีวิตการทำงานอย่างมีความสุข ของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี
31/08/2016
พิธีเปิดโครงการสำนักงานสีเขียว: สวนผักหรรษา ดาดฟ้ากินได้
25/10/2016

MY SSO SMART LIFE

ข่าวดี!!

วันนี้ สำนักงานประกันสังคมเพิ่มช่องทางการให้บริการข้อมูลประกันสังคม ผ่านทาง Mobile Application

“MY SSO SMART LIFE” ได้แล้ววันนี้

โดยสามารถ Download ฟรี ทั้งระบบ IOS และ Android