งานเลี้ยงผู้เกษียณอายุงานสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2561
10/09/2018
งาน 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล
20/03/2019

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1/2561

วันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2561

เวลา 09.00 – 16 .00 น.

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนที รักษ์พลเมือง ชั้น 5

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Website คณะกรรมการเครือข่ายฯ : https://op.mahidol.ac.th/hr/hruniversity


« 2 of 4 »
Page views: 41