ผู้เข้ารับรางวัลในงาน 49 ปี วันพระราชทานนาม 130 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล
19/04/2018
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1/2561
30/10/2018

งานเลี้ยงผู้เกษียณอายุงานสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2561

วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 11.30 – 13.30 น.
ณ ร้านอาหาร Music Square วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ขอขอบคุณภาพจาก งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล


« 1 of 2 »
Page views: 220