08/11/2022

ม.มหิดล บูรณาการทฤษฎีระบบการเรียนรู้โดยใช้สมอง และเทคโนโลยีการศึกษาที่ทันสมัย ฝึก “เรียนรู้เชิงรุก” ก่อน “เรียนรู้เชิงลึก”

10/11/2022

ม.มหิดล สร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ “ชุดทดลองกฎการอนุรักษ์พลังงาน” ผ่าทางตันเรียนรู้ฟิสิกส์ขั้นพื้นฐาน

14/02/2023

ครั้งแรกในไทย ม.มหิดล เปิดหลักสูตร 2 ปริญญา ผลิตป.เอก “พยาบาลนวัตกร”