31/10/2022

ม.มหิดล รณรงค์พื้นที่ปลอดบุหรี่ 100% เพื่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล

01/11/2022

ม.มหิดล แจ้งข่าวดี พร้อมให้บริการประชาชนด้วยนวัตกรรมหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดข้อเข่าเทียม ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ศาลายา

07/11/2022

ม.มหิดล ห่วงใยประชาชนเผชิญโรคอุบัติใหม่ เปิดคลินิกพิเศษแพทย์เฉพาะทางโรคติดเชื้อ ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข