02/11/2022

ม.มหิดล ห่วงกลุ่มเสี่ยง “608” ติดเชื้อ COVID-19 ช่วงพีค ส.ค. – ก.ย. พร้อมเคียงข้างประชาชนเตรียมลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชิงรุก

04/11/2022

ม.มหิดล สร้างความเชื่อมั่นเครื่องมือแพทย์ปลอดภัย ได้มาตรฐานโลก ISO 13485:2016

29/11/2022

ม.มหิดล เยียวยาปัญหาสาธารณสุขและเศรษฐกิจโลก คิดค้นโปรแกรม “ThalPred” ช่วยวินิจฉัยโรคโลหิตจางจากพันธุกรรม “ธาลัสซีเมีย” ด้วย AI

07/02/2023

ม.มหิดล คิดค้นโปรแกรมช่วยลดการถ่ายภาพรังสีเอกซเรย์ซ้ำประหยัดงบสุขภาพประชาชน