บริการของกองบริหารงานทั่วไป

กิจกรรมสำคัญในมหาวิทยาลัยมหิดล

แนวทางการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหิดล

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๖

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญประชาคมมหิดลร่วมเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ITA ประจำปี 2566

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานครบรอบ 54 ปี วันพระราชทานนาม และ 135 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล (2 มีนาคม 2566)

15/09/2023

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

17/08/2023

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานแสดงนิทรรศการศึกษา “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ 25 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

09/08/2023

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาในงาน “นิทรรศการการอุดมศึกษา” ณ โรงเรียนราชินีบน

04/08/2023

กองบริหารงานทั่วไป จัดอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566