บริการของกองบริหารงานทั่วไป

กิจกรรมสำคัญในมหาวิทยาลัยมหิดล

แนวทางการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหิดล

Green office ใน อาคารสำนักงานอธิการบดี

วีดีทัศน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีมอบเข็มมหาวิทยาลัยมหิดล และเกียรติบัตร แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล และลูกจ้าง ผู้เกษียณอายุฯ ประจำปี 2565 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช 2565

25/11/2022

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 56 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

21/11/2022

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองบริหารงานทั่วไป จัดโครงการสัมมนาบุคลากรยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (Sustainable Organization Development Strategy)

11/11/2022

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการประชุมหารือโครงการจัดนิทรรศการ “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ 25

07/11/2022

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 33 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

16/11/2022

ก้าวสำคัญของดนตรีคลาสสิกไทย … ที่กระหึ่มในเทศกาลดนตรีระดับโลก

16/11/2022

การดูแลตัวเองเพื่อป้องกันและลดโอกาสการเกิดภาวะเอ็นกล้ามเนื้อข้อศอกอักเสบ

15/11/2022

“การดูแลสุขภาพเด็ก ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน”

15/11/2022

นักวิจัยผุดไอเดีย นำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ผลิตขั้วไฟฟ้าของตัวเก็บประจุยิ่งยวดร่วมกับกรดเลวูลินิค