บริการของกองบริหารงานทั่วไป

Green Office

กิจกรรมสำคัญในมหาวิทยาลัยมหิดล

24/06/2022

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 72 ปี หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

17/06/2022

กองบริหารงานทั่วไป งานบริหารเอกสาร และหน่วยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ ศูนย์การจัดการโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าประชุมหารือข้อมูลการพัฒนาระบบบริหารเอกสารออนไลน์ (Mahidol Digital Form Online Project) (สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์) และดูงานระบบของคณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

15/06/2022

กองบริหารงานทั่วไป ได้จัดการประชุมคณะทำงานโครงการระบบบริหารเอกสารออนไลน์ (Mahidol Digital Form Online Project)