Author Hightlights

23/12/2022

“ดนตรี” กับการส่งเสริมพัฒนาการในเด็กปฐมวัย

ให้คะแนน
23/12/2022

สถานการณ์ระบบอาหารไทย อีกไกลแค่ไหน…จะไปถึงระบบอาหารที่ยั่งยืน

ให้คะแนน
23/12/2022

การเสริมสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างยั่งยืน

ให้คะแนน
23/12/2022

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีเพื่อประชาชนสุขภาพดีอย่างยั่งยืน เปิดบริการ “คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์”

ให้คะแนน
23/12/2022

บริโภคอาหารถูกหลักโภชนาการ เพื่อสุขภาพต้านโรคภัย

ให้คะแนน
23/12/2022

จับสัญญาณโรคซึมเศร้าผ่านภาษาบนสื่อสังคมออนไลน์

ให้คะแนน
16/11/2022

ก้าวสำคัญของดนตรีคลาสสิกไทย … ที่กระหึ่มในเทศกาลดนตรีระดับโลก

ให้คะแนน
16/11/2022

การดูแลตัวเองเพื่อป้องกันและลดโอกาสการเกิดภาวะเอ็นกล้ามเนื้อข้อศอกอักเสบ

ให้คะแนน
17/01/2023

ม.มหิดล ส่งเสริมชุมชนเกษตรปลอดการเผา สื่อสารด้วยความเข้าใจ ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า

ให้คะแนน
17/01/2023

ม.มหิดล – St. Mary’s University สหรัฐอเมริกา วิจัยฝึกใช้ขาเทียมทางไกล

ให้คะแนน
17/01/2023

ม.มหิดล เปิดห้องเรียนพฤกษศาสตร์สร้างสุนทรียะ ด้วย “ศิลปะกินได้” จากสมุนไพรรอบตัว

ให้คะแนน
17/01/2023

ม.มหิดล ชี้งานวิจัยพบภาวะวูบเป็นลมหมดสติ 80% เป็นผู้สูงวัย สาเหตุจากทั้งโรคหัวใจ และอื่นๆ

ให้คะแนน
17/01/2023

ม.มหิดล เสริมทักษะนศ.พยาบาล – ลดเสี่ยง “หมอตำแยจำเป็น” เปิดสอน “ผดุงครรภ์ออนไลน์” ครั้งแรก

ให้คะแนน
17/01/2023

ม.มหิดล จัดทำฐานข้อมูลดิจิทัลเอกสารโบราณเพื่อการอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทในภาคกลาง

ให้คะแนน
03/01/2023

ม.มหิดล เปิดโลกมหัศจรรย์ ศึกษาวิจัยโรคเมตาบอลิกในมนุษย์ ด้วยโมเดลของปลาม้าลาย (Zebrafish model)

ให้คะแนน
03/01/2023

ม.มหิดล ภูมิใจนวัตกรรม “หุ่นฝึกฉีดยา” ฝึกทักษะ นศ.พยาบาล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มความแม่นยำ และชำนาญ

ให้คะแนน

Bangkok Post

27/06/2022

Mahidol doctor advises parents to observe speech delay in children and how to fix it

ให้คะแนน
27/06/2022

As school gates reopen, some might not be back

ให้คะแนน
27/06/2022

Mahidol proposes BCG economic model to revive APEC after COVID

ให้คะแนน

The Nation Thailand

27/06/2022

WabiQA: A Wikipedia-Based Thai Question-Answering System

5/5 - (1 vote)
27/06/2022

A Hot Trend in Aging Society: Knowing about Alzheimers Disease and Dementia Can Slow Their Progress

ให้คะแนน
27/06/2022

Thailand Phil to be featured in international music festival

ให้คะแนน
27/06/2022

Put away devices to spend more quality time with your children

ให้คะแนน
16/06/2022

The role parents play with children attending classes at home

ให้คะแนน
14/06/2022

Situation of children and nature-deficit disorder: children and the elderly society in changing conditions.

ให้คะแนน
14/06/2022

Fortify your physical and mental defences with vitamin D from the Sun

ให้คะแนน
14/06/2022

Mahidol University researchers invent rice extract-based mouthwash for the elderly

ให้คะแนน
14/06/2022

Mahidol University ranked in world’s top 100 for performing arts

ให้คะแนน
14/06/2022

How Mahidol is Music College hit a high note and broke into world top 100

ให้คะแนน
14/06/2022

Narong Prangcharoen first Thai composer to win American Academy of Arts award

ให้คะแนน
01/07/2022

“อาหารริมบาทวิถี”ต้องพัฒนาอย่างไร เพื่อสุขภาพคนเมือง

ให้คะแนน
01/07/2022

ราคาของการมีลูก: คนที่สองต้องไม่แพงเท่าคนแรก

ให้คะแนน
01/07/2022

TOD แนวทางการพัฒนาเมือง และชุมชนอย่างยั่งยืน

ให้คะแนน
01/07/2022

บทบาทของพ่อแม่ในการสร้างพัฒนาการลูกน้อยด้วยการสอนวินัยเชิงบวก (Positive discipline)

ให้คะแนน
01/07/2022

การระบาดของโอไมครอนในเด็ก : รุนแรงแค่ไหนรับมืออย่างไรเมื่อต้องไปโรงเรียน

ให้คะแนน
01/07/2022

การเปลี่ยนผ่านเมืองยั่งยืนในบริบทสังคมไทย:Transformative Towards Sustainable City in Thai Context

ให้คะแนน
01/07/2022

“ไฟฟ้าวินิจฉัย”ช่วยรักษาโรคระบบประสาทและกล้ามเนื้ออย่างแม่นยำ-รวดเร็ว

ให้คะแนน
01/07/2022

การสื่อสารในยุค COVID-19 พูดคุยกันอย่างไรให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป

ให้คะแนน
5/5 - (1 vote)