ผู้ดูแล :>> คุณสาธิดา (ตูน)

 

ผู้ดูแล :>> คุณศรัณย์ (ไผ่)

 

ผู้ดูแล :>> คุณพรทิพา (พลอย)

 

ผู้ดูแล :>> คุณสุพรรณรัช (เอ้)

 

ผู้ดูแล :>> คุณสุทธิรัตน์ (นิว)

 

ผู้ดูแล :>> คุณวราภรณ์ (ยุ้ย)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

*โปรดกรอกข้อมูลเข้าระบบ อย่างน้อย 15 วัน

1. ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. บริการให้ยืมป้าย BACK DROP

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

*โปรดกรอกข้อมูลเข้าระบบ อย่างน้อย 15 วัน

3. บันทึกภาพนิ่ง / บันทึกวิดีโอ

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. บริการภาพถ่าย/วิดีโอ เพื่อนำไปผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

1.6/5 - (7 votes)