ห้องประชุม OSM 1

 • ขนาดความจุ 25 ที่นั่ง
 • โปรเจคเตอร์
 • จอ 80 นิ้ว
 • จอแอลอีดี 2 จอ
 • คอมพิวเตอร์
 • Via connect

ห้องประชุม OSM 2

 • ขนาดความจุ 12 ที่นั่ง
 • จอมอนิเตอร์ทัชสกรีน
 • Via connect

ข้อมูลห้องที่ให้บริการ ห้องประชุม 415 ชั้น 4

 • ขนาดความจุ 20 ที่นั่ง
 • ไมค์ชุดประชุม
 • เครื่องคอมพิวเตอร์
 • เครื่องวิชวลไลเซอร์
 • จอโปรเจคเตอร์
 • หมายเหตุ – ไม่มีระบบบันทึกเสียง

ห้องประชุม 531 ชั้น 5

 • ขนาดความจุ 15 ที่นั่ง
 • ไมค์ชุดประชุมพร้อมลำโพง
 • เครื่องคอมพิวเตอร์
 • เครื่องวิชวลไลเซอร์
 • จอรับภาพ
 • โปรเจคเตอร์

ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5

 • ขนาดความจุ 70 ที่นั่ง
 • ไมค์ชุดประชุมพร้อมลำโพง
 • เครื่องคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊กประจำทุกที่นั่ง
 • เครื่องวิชวลไลเซอร์
 • จอโปรเจคเตอร์
 • จอทีวี 8 จอ
 • ระบบโปรแกรมคุมสำหรับพีเซนต์เทชั่นผ่านโน็ตบุ๊ก
1.8/5 - (13 votes)