เอกสารประกอบการประชุมประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย

การประชุมประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย (Road Show) ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1/2565
วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meetings

•   การสนับสนุนทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศ. นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี
•   การสนับสนุนทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประเภทต่าง ๆ โดย ศ. นพ.วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ
•   โครงการต่าง ๆ ของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดย ศ. ดร. นพ.ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

การประชุมประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย (Road Show) ประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. ผ่านระบบ Web Conference ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meetings

•   วิดีโอการประชุม ฯ
•   เอกสารประกอบการประชุม ฯ

การประชุมประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4
วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม V501 ชั้น 5 อาคารวิจัยประดิษฐ์หุตางกูร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลพญาไท

•   เอกสารประกอบการประชุม ฯ

การประชุมประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 101 ประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

•   The World University Ranking
•   ทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย
•   การสนับสนุนผลงานตีพิมพ์คุณภาพ

การประชุมประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

•   ทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย
•   การสนับสนุนผลงานตีพิมพ์คุณภาพ

การประชุมประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1
วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม K 102 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

•   ทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย
•   การสนับสนุนผลงานตีพิมพ์คุณภาพ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก "ยอมรับ" หรือสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

นโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดลใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save