แบบฟอร์มบริการทุนภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล และทุน Fundamental Fund

ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน

แบบฟอร์มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มการบริหารจัดการโครงการวิจัยทางคลินิก (CTA)
•   แบบฟอร์มมาตรฐาน Clinical Trial Agreement มหาวิทยาลัยมหิดล
•   แบบฟอร์มขอสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์
กรณีที่นักวิจัยได้รับทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนาจากหน่วยงานผู้ให้ทุนโดยตรง หรือผ่านหน่วยงานต้นสังกัด  |
•   แบบฟอร์มรายงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาพร้อมขออนุมัติเบิกจ่าย
กรณีที่นักวิจัยได้รับทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนาจากหน่วยงานผู้ให้ทุนโดยตรง หรือผ่านหน่วยงานต้นสังกัด  |
•   Checklist ตรวจสอบโครงการวิจัยทางคลินิก (Clinical Trial Research)
•   ร่างหนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบสัญญารับทุนวิจัยทางคลินิก (CTA) และขอมอบอำนาจลงนามสัญญา
•   ร่างหนังสือขอส่งสำเนาสัญญารับทุนวิจัยทางคลินิก (CTA) และขอรหัสทะเบียนโครงการ
•   ร่างหนังสือขอส่งสำเนาสัญญารับทุนวิจัยทางคลินิก (CTA) Amendment No.
•   ร่างหนังสือขอส่งสำเนารายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยทางคลินิก
•   ร่างหนังสือขออนุมัติเบิกเงินทุนโครงการวิจัยทางคลินิก
•   ร่างหนังสือขอส่งสำเนารายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยทางคลินิก
•   ร่างหนังสือขอส่งสำเนารายงานการเงินและบัญชีโครงการวิจัยทางคลินิก
•   ร่างหนังสือขอปิดบัญชีโครงการวิจัยทางคลินิก

แบบฟอร์มทะเบียนคุมเงินทุนวิจัย
•   แบบฟอร์มทะเบียนคุมเงินทุนวิจัย
    *   ข้อมูลในแบบฟอร์ม ฯ เป็นเพียงการกรอกข้อมูลตัวอย่างเท่านั้น

แบบฟอร์มสรุปรายละเอียดการจ่ายค่าประกันสังคม กรณีมีการลดหย่อน
•   แบบฟอร์มสรุปรายละเอียดการจ่ายค่าประกันสังคม กรณีมีการลดหย่อน

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก "ยอมรับ" หรือสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

นโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดลใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save