บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ปี 2566 (Global Partnership) รอบที่ 2
November 3, 2022
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประกาศรับสมัครทุนวิจัย รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
November 3, 2022

แหล่งทุน Campus France กระทรวงศึกษาธิการประเทศฝรั่งเศส และกระทรวงการต่างประเทศ ประเทศฝรั่งเศส เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สภาพอากาศ ซึ่งรวมสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ทุนการศึกษาและวิจัย MOPGA 2023: Visiting Fellowship Program for Young Researchers

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์ได้ที่:
  https://campusfrance.smapply.io/prog/MOPGA-2023
ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 16 มกราคม 2566

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
  https://www.campusfrance.org/en/mopga-2023

ผู้สนใจสามารถติดต่อและส่งข้อเสนอโครงการไปยังแหล่งทุนได้โดยตรง ทั้งนี้ โปรดจัดส่งสำเนาข้อเสนอโครงการ มายังกองบริหารงานวิจัยเพื่อทราบและบันทึกข้อมูลในระบบกองบริหารงานวิจัย และโปรดประสานงานการจัดทำสัญญาเมื่อได้รับทุนต่อไป