ทุน Fundamental Fund ประเภท Basic Research Fund ปีงบประมาณ 2568
September 18, 2023
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุน RESEARCH ENVIRONMENTS GRANTS 2023-2024
September 21, 2023

หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) ประจำปี 2567

สถานะประกาศทุน / Funding Opportunity Status เปิดรับสมัคร / Open
ชื่อแหล่งทุน /Funder หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
ประเภททุน / Funding Type แหล่งทุนภายนอก
งบประมาณโครงการ/ Maximum Award (งบประมาณที่แหล่งทุนสนับสนุนทุนสูงที่สุด) ไม่เกิน 5,000,000 บาท
วันที่เปิด-ปิดรับสมัครทุน / Opening-Close Date 13 กันยายน 2566 – 9 ตุลาคม 2566 เวลา 17.00 น.
วันที่มหาวิทยาลัยสรุปรายชื่อข้อเสนอเชิงหลักการที่เสนอขอทุนในระบบ NRIIS
และจัดส่งให้ส่วนงานต้นสังกัด
6 ตุลาคม 2566
วันที่ส่วนงานต้นสังกัดทำบันทึกแจ้งยืนยันการส่งข้อเสนอเชิงหลักการมายังมหาวิทยาลัย 10 ตุลาคม 2566 เวลา 12.00 น.
วันที่มหาวิทยาลัยกดรับรองโครงการในระบบ NRIIS 10 ตุลาคม 2566 เวลา 17.00 น.
หมายเหตุ:
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์รับรองเฉพาะโครงการที่ได้รับแจ้งยืนยันการส่งข้อเสนอเชิงหลักการจากส่วนงานต้นสังกัดภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

Timeline

หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal)

ด้วย หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) ประจำปี 2567
กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises)
บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่”

โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
1. ข้อเสนอเชิงหลักการต้องมีความยาวไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 ใช้อักษรขนาด 16 ตัวอักษร TH SarabunPsK
พร้อมแนบประวัติคณะผู้วิจัย ข้อมูลผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) และ
คลิปวิดีโอที่แสดงถึงเป้าหมายของโครงการที่เน้นการสร้างการเรียนรู้/ยกระดับความสามารถในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ ความยาวไม่เกิน 5 นาที

2. กรอบงบประมาณการสนับสนุนทุนวิจัย ไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อโครงการ ขึ้นอยู่กับเป้าหมายและตัวชี้วัดของชุดโครงการวิจัย

3. ระยะเวลาดำเนินงานวิจัย 12 เดือน (15 กุมภาพันธ์ 2567 – 14 กุมภาพันธ์ 2568)

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ https://pmua.or.th/7994/

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
•   แบบฟอร์ม Concept proposal 2567
•   หนังสือรับรองความร่วมมือ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก "ยอมรับ" หรือสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

นโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดลใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save