ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) เปิดรับข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (รอบที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2566
February 13, 2023
แหล่งทุน บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย
February 22, 2023

แหล่งทุน American Foundation for AIDS Research (amfAR) เปิดรับข้อเสนอโครงการในหัวข้อ Target Grants

สถานะประกาศทุน / Funding Opportunity Status Open
ชื่อแหล่งทุน /Funder amfAR
ประเภททุน / Funding Type Research Grant

งบประมาณโครงการ/ Maximum Award
(งบประมาณที่แหล่งทุนสนับสนุนทุนสูงที่สุด)

  • Type 1: Up to $100,000 direct costs, plus up to 20% indirect costs.
  • Type 2: up to $400,000 direct costs, plus up to 20% indirect costs.
วันที่เปิดรับสมัครทุน / Opening Date February 14, 2023
วันที่มหาวิทยาลัยปิดรับเอกสารทุน / MU Closing Date March 7, 2023
วันที่แหล่งทุนปิดรับสมัครทุน / Closing Date March 14, 2023

Timeline

แหล่งทุน American Foundation for AIDS Research (amfAR) เปิดรับข้อเสนอโครงการในหัวข้อ Target Grants

เพื่อสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษา Human Immunodeficiency Virus (HIV) แบ่งออกเป็น
Type 1 สนับสนุนเงินทุนทำวิจัย (direct costs) สูงสุด 100,000 USD และ
Type 2 สนับสนุนเงินทุนทำวิจัย (cirect costs) สูงสุด 400,000 USD
สามารถส่งข้อเสนอโครงการผ่านอีเมลของแหล่งทุน: grantseamfar.org ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2566

ในส่วนอาจารย์/นักวิจัย ส่งเอกสารข้อเสนอโครงการผ่านส่วนงานต้นสังกัดมายังกองบริหารงานวิจัย ขอความอนุเคราะห์ให้จัดส่งภายในวันที่ 7 มีนาคม 2566

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
https://www.amfar.org/research/target-grants/