Wellcome Trust เปิดรับข้อเสนอโครงการในหัวข้อ Discovery Research ประเภท Career Development Awards
February 6, 2023
แหล่งทุน American Foundation for AIDS Research (amfAR) เปิดรับข้อเสนอโครงการในหัวข้อ Target Grants
February 17, 2023

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) เปิดรับข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (รอบที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2566

สถานะประกาศทุน / Funding Opportunity Status Open
ชื่อแหล่งทุน /Funder ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS)
ประเภททุน / Funding Type Research Grant

งบประมาณโครงการ/ Maximum Award
(งบประมาณที่แหล่งทุนสนับสนุนทุนสูงที่สุด)

N/A
วันที่เปิดรับสมัครทุน / Opening Date 9 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่มหาวิทยาลัยปิดรับเอกสารทุน / MU Closing Date 1 มีนาคม 2566
วันที่แหล่งทุนปิดรับสมัครทุน / Closing Date 8 มีนาคม 2566

Timeline

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) เปิดรับข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (รอบที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2566

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการแพทย์และสุขภาพ (ระดับ TRL 7 – 9) และสร้างความเข้มแข็งให้ระบบนิเวศเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาและบริการ (ระดับ TRL
5 – 9) เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลลัพธ์ของแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) พ.ศ.2566 -2570 ภายใต้

ยุทธศาสตร์ 1 (S1) การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และ
ยุทธศาสตร์ 2 (S2) การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืนสามารถแก้ไขปัญหาท้าทายและปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก

ผู้สนใจ สามารถยื่นข้อเสนอโครงการ ผ่านส่วนงานต้นสังกัดมายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2566
เพื่อตรวจสอบข้อเสนอโครงการและออกหนังสือรับรองงบประมาณก่อนจัดส่งไปยังแหล่งทุน
หากจัดส่งข้อเสนอโครงการมายังมหาวิทยาลัยหลังจากกำหนด มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการสมัครรับทุนดังกล่าว

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
http://www.tcels.or.th/News

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก "ยอมรับ" หรือสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

นโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดลใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save