บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจําปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 2)
September 26, 2022
ทุนยุทธศาสตร์วิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2566
October 7, 2022

IDRC เปิดรับข้อเสนอโครงการหัวข้อ Joint Canada – Israel Health Research Program Phase II

IDRC เปิดรับข้อเสนอโครงการหัวข้อ Joint Canada – Israel Health Research Program Phase II (2022 – 2023)   

ด้วยแหล่งทุน IDRC (International Development Research Centre) เปิดรับข้อเสนอโครงการ ในหัวข้อ “Joint Canada-Israel Health Research Program Phase II 2022-2023”
เพื่อศึกษาเรื่องโรคติดต่อ ที่มุ่งเน้นเฉพาะเรื่องการตรวจสอบกลไกทางชีววิทยาพื้นฐานและผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพของโลก

โดยโครงการที่จะเสนอขอรับทุนต้องมีผู้ร่วมโครงการจากประเทศแคนาดา ประเทศอิสราเอล และประเทศ ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ต่ำ และรายได้ปานกลาง (Low- or Middle-Income Country)
อาจารย์/นักวิจัยที่สนใจสมัครขอรับทุน สามารถส่งข้อเสนอโครงการ ผ่านระบบออนไลน์ของแหล่งทุนได้ที่:
  https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnetsso/ssologin
ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

ศึกษารายละเอียดได้ที่:
  https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?progCd=11218&language=E&org=CIHR

ทั้งนี้ ขอให้อาจารย์/นักวิจัยที่สนใจโปรดนำส่งข้อเสนอโครงการ ผ่านส่วนงานต้นสังกัดมายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อตรวจสอบข้อเสนอโครงการก่อนจัดส่งไปยังแหล่งทุน

รับชมผ่าน FB Live Podcast เพิ่มเติมได้ที่:
  IDRC เปิดรับข้อเสนอโครงการหัวข้อ Joint Canada – Israel Health Research Program Phase II (2022 – 2023)