MSCA Staff Exchanges 2022
September 23, 2022
IDRC เปิดรับข้อเสนอโครงการหัวข้อ Joint Canada – Israel Health Research Program Phase II
October 4, 2022

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจําปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 2)

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ประจําปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 2)   

เปิดรับข้อเสนอโครงการ ผ่านระบบ NRIIS ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00 น.

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
  https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11600

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:
  ประกาศรับข้อเสนอโครงการ
  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal)
  คู่มือการส่งข้อเสนอโครงการ
  เอกสารประกอบ TRL

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS ได้ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00 น. เมื่อครบกำหนดการยื่นข้อเสนอ ฯ มหาวิทยาลัยจะสรุปรายชื่อข้อเสนอการวิจัยที่เสนอผ่านระบบ NRIIS และจัดส่งให้กับฝ่ายวิจัยส่วนงาน ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ให้ฝ่ายวิจัยส่วนงานต้นสังกัดตรวจสอบและทำบันทึกแจ้งยืนยันการส่งข้อเสนอ ฯ มายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 น. เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก "ยอมรับ" หรือสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

นโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดลใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save