ผลงานวิจัยเด่น  |  ดูทั้งหมด

รางวัลนักวิจัย/ผลงานวิจัย | ดูทั้งหมด

ICON-WINNER
1649

จำนวนผู้ได้รับรางวัล
ICON-TROPHY
1440

จำนวนรางวัล

จำนวนผู้ได้รับรางวัล

 • ระดับนานาชาติ
 • ระดับชาติ
 • ระดับสถาบัน
 • รวม (ไม่นับซ้ำ)

จำนวนรางวัล

 • ระดับนานาชาติ
 • ระดับชาติ
 • ระดับสถาบัน
 • รวม (ไม่นับซ้ำ)

International Publications | ดูทั้งหมด

ICON-INTER-PUB

34755

จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ทั้งหมด
ICON-INTER-CITED

28060

จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่ถูกอ้างอิง

จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์

 • จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ทั้งหมด
 • จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่ถูกอ้างอิง

ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา | ดูทั้งหมด

ICON-PATENT

53

สิทธิบัตร
ICON-PRETTY

231

อนุสิทธิบัตร
ICON-COPYRIGHT

1639

ลิขสิทธิ์

ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

 • สิทธิบัตร
 • อนุสิทธิบัตร
 • ลิขสิทธิ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย

ลงทะเบียนออนไลน์

20210210_MEETING