ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

ปฏิทินประกาศรับสมัครทุนจากแหล่งทุนภายนอกในประเทศและต่างประเทศ ปี 2566
April 28, 2023

Manuscript Writing Service

🔈🔈 ข่าวประชาสัมพันธ์
กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดบริการจัดเตรียมต้นฉบับตีพิมพ์ (Manuscript Writing Service) ✍️
👉 อาจารย์หรือนักวิจัยที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียด โดย Scan QR – Code
หรือ https://op.mahidol.ac.th/ra/budget-pub

ติดต่อกองบริหารงานวิจัย
☎️ โทร. 0 2849 6245
📲 Line @MUREX