สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานอาหารสัตว์ให้กับสุนัขจรจัด ณ สถานสงเคราะห์สัตว์ โครงการบ้านรักหมาศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562
03/06/2019
1st Conference of Asian Sustainable Campus Network (ASCN), June 12-14, 2019 Shanghai, China
17/06/2019

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “วันสิ่งแวดล้อมโลก Mahidol Eco Run”

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน “วันสิ่งแวดล้อมโลก Mahidol Eco Run” งานวิ่งสำหรับคนใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ อาคารใบไม้ 3 ใบ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรม “วันสิ่งแวดล้อมโลก Mahidol Eco Run” โดยมีกิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพระยะ 1.7 กิโลเมตร และวิ่งระยะ 4 กิโลเมตร มีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนัก และหันมาใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ภายในงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องนำแก้วน้ำมาเติมน้ำดื่มเอง เพื่อลดปริมาณขยะ และลดการใช้พลาสติค โดยหลังจากเข้าเส้นชัยแล้วผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับของรางวัลเป็นกล้าไม้เพื่อนำกลับไปปลูกแทนเหรียญรางวัลอีกด้วย