คณะผู้บริหารและคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เข้าศึกษาดูงาน
28/05/2019
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “วันสิ่งแวดล้อมโลก Mahidol Eco Run”
05/06/2019

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานอาหารสัตว์ให้กับสุนัขจรจัด ณ สถานสงเคราะห์สัตว์ โครงการบ้านรักหมาศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีพระราชประสงค์พระราชทานอาหารสัตว์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์จรจัดทั่วประเทศ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 โดยมอบหมายให้ พลอากาศตรีธวัชชัย ศรีแก้ว เป็นผู้เชิญอาหารสัตว์พระราชทานให้กับสุนัขจรจัด ณ สถานสงเคราะห์สัตว์ โครงการบ้านรักหมาศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ร่วมต้อนรับโดย นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิงวลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร ที่ปรึกษาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครปฐม

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีพระเมตตาต่อสัตว์จรจัด สัตว์ที่ถูกทอดทิ้ง สัตว์พิการ และสัตว์ด้อยโอกาส เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์ โครงการบ้านรักหมาศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และมีความยินดีและเต็มใจที่จะถวายงานดูแลสัตว์ในสถานสงเคราะห์สัตว์แห่งนี้ ซึ่งมีสุนัขเพศผู้ 24 ตัว เพศเมีย 33 ตัวรวมทั้งสิ้น 57 ตัวบนพื้นที่ 1 ไร่ 1 งาน ให้เป็นแหล่งพักพิงอันอบอุ่นของสัตว์จรจัดเหล่านี้ รวมทั้งเป็นแบบอย่างในการดูแลบริหารจัดการสัตว์จรจัด ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ไม่สร้างปัญหาความเดือดร้อนแก่สังคม โดยมหาวิทยาลัยมหิดลจะสนองพระประสงค์นี้อย่างเต็มกำลังความสามารถ