ศึกษาดูงาน โครงการชั่งหัวมันในพระราชดำริ
22/12/2017
โครงการพันธกิจสัมพันธ์ Eco Town มหิดลกับชุมชน
22/12/2017

ค่าย “Idea Green Kids Camp ตัวเล็กคิดการใหญ่” รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 5 และ6 มิถุนายน 2560 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการค่าย “Idea Green Kids Camp ตัวเล็กคิดการใหญ่” รุ่นที่ 1 เป็นการจัดค่ายวันสิ่งแวดล้อมโลกของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นค่ายที่เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนระดับชั้น ป.5 ในชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับโครงการและกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีนโยบายมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ มีนักเรียนจากโรงเรียนวัดมะเกลือ วัดกกตาล และวัดประชานาถ เข้าร่วมประมาณ 40 คน โดยได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานผู้กล่าวเปิด โครงการค่าย “Idea Green Kids Camp ตัวเล็กคิดการใหญ่” รุ่นที่ 1