ด้านการเงิน

ด้านสุขภาพกาย

  บริการตรวจสุขภาพประจำปี    ช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี
  บริการห้องออกกำลังกาย        ห้อง Fitness ปรับอากาศ ชั้น 3
  บริการห้องปฐมพยาบาล         มีพยาบาลประจำ ณ ห้องปรับอากาศ ชั้น 4 ตั้งแต่เวลา 10.00-15.00 (พักเที่ยง 1 ชม)
  บริการห้องคาราโอเกะ            ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี