กองทรัพยากรบุคคล มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2560 แก่หน่วยงานต่างๆในสำนักงานอธิการบดี
04/01/2017
พิธีบำเพ็ญกุศล “กุศลสตมวาร” (100วัน) ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
20/01/2017

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2560

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล และประชาชนในชุมชนโดยรอบ ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 60 รูป จาก น้ำทองสิกขาลัย วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วัดปุรณาวาส และ วัดหทัยนเรศวร์ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยในงานดังกล่าวท่านอธิการบดีได้กล่าวอวยพรปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาร่วมงานด้วย

ขอบคุณภาพจาก Facebook Fanpage: Mahidol University 

Page views: 1