การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1/2561
30/10/2018
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 2 (1/2562)
01/04/2019

งาน 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีมอบรางวัลมหิดลทยากร รางวัลคนดีศรีมหิดล รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง รางวัลผู้มีผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรฯ

รางวัลข้าราชการลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น เกียรติบัตรแม่ดี-บุคลากรเด่น

และมอบเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ ห้อง Grand Auditorium ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


« 2 of 6 »

 

Page views: 137