Financial Literacy

บทเรียน Financial Literacy สนับสนุนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะด้านการเงิน การลงทุนและการเป็นผู้ประกอบการ โดยร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ และ SCB Academy ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ (MOOC) โดยวิชาเรียนที่มีเนื้อหา 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ Beginner (สร้างอนาคตที่มั่นคง) ระดับ Intermediate (สานต่อความฝัน) และระดับ Advance (สร้างเป้าหมายทางการเงิน) สามารถเลือกเรียนหัวข้อตามระดับความรู้หรือความสนใจได้อย่างเหมาะสม

ขอเชิญบุคลากรที่สนใจมาสร้างอนาคตการเงินที่มั่นคงกับความรู้ด้านการเงินและการลงทุน

บทเรียน Financial Literacy เรียนฟรี ! ลุ้นรับรางวัลทุกสิ้นเดือน

กิจกรรมร่วมสนุกสำหรับผู้เข้าเรียน

บุคลากรท่านใดที่เข้าเรียนบทเรียน Financial Literacy ครบทั้ง 3 ระดับ พร้อมทั้งมึคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

มีสิทธิลุ้นรับรางวัลทุกสิ้นเดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน พ.ศ. 2563

  1. Smart Watch จำนวน 3 รางวัล/เดือน
  2. บัตรเติมน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท จำนวน 5 รางวัล/เดือน
  3. บัตร Central Gift card มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 15 รางวัล/เดือน
  4. บัตร The Mall Gift Vouchers มูลค่า 500 บาท จำนวน 20 รางวัล/เดือน

รางวัลพิเศษ สำหรับบุคลากรท่านใดที่เข้าเรียนบทเรียน Financial Literacy ครบทั้ง 3 ระดับ

มีคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมีคะแนนผ่าน 80 % และได้รับ E- Certificate ในบทเรียนครบทั้ง 3 ระดับ

ลุ้นรับรางวัล I pad + Apple Pencil  ทุกสิ้นเดือนเดือนละ 2 รางวัล

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล

กติกาการรับรางวัล

  1. ผู้เข้าเรียนจะต้องเป็นบุคลากรที่ทำงานอยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  2. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลในรายการที่ 1 – รายการที่ 4 จะต้องเป็นบุคลากรที่เข้าเรียนในหลักสูตรทั้ง 3 ระดับเเละมีคะเเนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
  3. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล I pad จะต้องเป็นบุคลากรที่เข้าเรียนในหลักสูตรทั้ง 3 ระดับเเละมีคะเเนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมีคะแนนผ่าน 80 % และได้รับ E- Certificate ในบทเรียนครบทั้ง 3 ระดับ
  4. กรณีผู้ที่เคยเข้าระบบ บทเรียน Financial Literacy และมีคะแนนสอบแล้ว ไม่สามารถทำแบบทดสอบหรือแก้ไขคะแนนสอบใหม่ในระบบการเรียนออนไลน์ได้ แต่มีสิทธิในการลุ้นรับรางวัลกิจกรรมดังกล่าว
  5. จับรางวัลจากชื่อของผู้เรียนในหลักสูตรและประกาศชื่อผู้โชคดีผ่านทางเว็บไซต์กองทรัพยากรบุคคลและ Facebook MUHR  (โดยในแต่ละเดือนผู้ที่มีรายชื่อได้รับรางวัลแล้วจะไม่นำรายชื่อมาจับซ้ำอีกครั้ง)
  6. ทางมหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
1. หลักสูตรสร้างอนาคตที่มั่นคง (Beginner) 
2. หลักสูตรสานต่อความฝัน (Intermediate)
3. หลักสูตรสร้างเป้าหมายทางการเงิน (Advance)
1.1 จุดเริ่มต้นความมั่นคง

จุดเริ่มต้นความสำเร็จต้องเริ่มจากตัวคุณ หากคุณยังไม่รู้ว่าปัจจุบันเรารวยแล้วหรือยัง เงินที่มีอยู่เพียงพอแค่ไหนกับอนาคตของเราและครอบครัว หลักสูตรนี้จะทำให้คุณตระหนักและค้นพบสถานะการเงินของตนเอง รู้จักวิธีการบริหารจัดการรายรับและรายจ่าย และการจัดการหนี้สินที่มีอยู่ เพื่อสร้างรากฐานที่มั่งคง  นำไปสู่การสร้างความมั่งคั่ง

วิทยากร  :

คุณอนุชา นิลประดิษฐ์ , คุณสรรค์ชัย สกุลสุรเอกพงศ์

2.1 “Love” taurant

เป็นการเรียนรู้ผ่านภาพยนตร์สั้น ซึ่งเนื้อหาของภาพยนตร์เริ่มจากมนุษย์เงินเดือนที่เห็นโอกาสทางธุรกิจและมีความตั้งใจเป็นเจ้าของกิจการ โดยลงทุนเปิดร้านอาหารที่เป็น Trend ของผู้บริโภคยุคปัจจุบัน และได้นำผลิตภัณฑ์ทางการเงินเข้ามาช่วยจัดการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในธุรกิจได้เป็นอย่างดี เพื่อทำให้ธุรกิจขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง

3.1 มาวางแผนอนาคตกันเถอะ

เรียนรู้ความสำคัญและเทคนิคของการวางแผนการใช้ชีวิตหลังเกษียณ เพื่อสร้างรูปแบบชีวิตที่คุณต้องการ ตลอดจนวางแผนภาษีอย่างไรให้ได้เงินคืน

วิทยากร  :

คุณอนุชา นิลประดิษฐ์ , คุณสรรค์ชัย สกุลสุรเอกพงศ์

1.2 ลงทุนอย่างไรให้เหมาะสมกับฉัน

หากคุณมีเป้าหมายที่อยากทำในชีวิต แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร หลักสูตรนี้จะทำให้คุณนำเป้าหมายในชีวิต มาสร้างให้เป็นเป้าหมายทางการเงินเพื่อนำไปสู่การเลือกการลงทุนให้เหมาะสมกับเป้าหมายรู้จักประเภทของสินทรัพย์ในการลงทุนเพื่อค้นหาสิ่งที่ใช่สำหรับตนเอง

วิทยากร  :

คุณอนุชา นิลประดิษฐ์ , คุณสรรค์ชัย สกุลสุรเอกพงศ์

2.2 เปิดบริษัทกันมั้ย

ภาพรวม Business คืออะไร มีองค์ประกอบอะไรบ้างในการทำธุรกิจ ทั้งในเรื่องของ Value chain, Supply Chain, Business Mindset และ Environments ที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ตลาดเพื่อสู้กับคู่แข่งขัน รวมถึงวิธีการจดทะเบียนบริษัทเป็นอย่างไร

วิทยากร  :

คุณอัครวัฒน์ ศรีสุรินทร์

3.2 Business Plan แสนสำคัญ

ได้ทดลองเริ่มสร้างธุรกิจขึ้นมา ว่าต้องมีองค์ประกอบอย่างไรบ้าง ลูกค้าเราคือใคร และจะขายได้ทางช่องทางไหน การทำ business plan การวางแผนองค์กรและรายรับรายจ่าย รวมถึงการหาเงินทุน หาจากไหนได้บ้าง อธิบาย ถึงภาพรวมของการวางแผนกลยุทธ์การตลาด ชนิดของการตลาด และสอนวิธีวิเคราะห์ตลาดที่เราจะขายผลิตภัณฑ์

วิทยากร  :

คุณอัครวัฒน์ ศรีสุรินทร์

1.3 สูตรรักนักวางแผน Season 1

เป็นการเรียนรู้ผ่านภาพยนตร์สั้น ซึ่งเนื้อหาของภาพยนตร์จะทำให้ผู้เรียนรู้ว่าสุขภาพการเงินเป็นอย่างไร, สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตของผู้เรียนได้โดยตรง รวมถึงทำให้รู้ว่าทำไมต้องมีที่ปรึกษาทางการเงิน

2.3 กู้เงินแบงค์ไม่ยากเลย

รู้แหล่งเงินทุน และประเภทผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ทุกคนสามารถกู้เงินได้ไม่ยาก เพื่อสานฝันของผู้ที่อยากมีบ้าน มีรถ หรือต้องการกู้เงินเพื่อนำไปใช้ส่วนบุคคลหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ

1.4 สูตรรักนักวางแผน Season 2

เป็นการเรียนรู้ผ่านภาพยนตร์สั้น ซึ่งเนื้อหาของภาพยนตร์จะทำให้ผู้เรียนรู้ว่าการบริหารความมั่นคงทางการเงินนั้น จำเป็นอย่างไรต่อความเปลี่ยนแปลงทางการเงินที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : นางสาวภูริณัฐ อ่วมจันทร์  กองทรัพยากรบุคคล โทร. 0 2849 6279  Email: phurinat.uam@mahidol.ac.th

Page views: 0