2. ปัจจุบัน ตำแหน่งวิศวกรโยธา จะขอตำแหน่งสูงขึ้น ต้องมีผลงานอะไรบ้างที่ใช้ในการยื่นขอตำแหน่งผู้ชำนาญการพิเศษ?
30/08/2016
ประเด็นคำถามโครงการ R2R
20/12/2016

1. กำลังเขียน พ.ม.03 คาดว่าจะยื่นขอภายใน ต.ค.59 อยากทราบว่า ภาระงานย้อนหลัง 3 ปี จะเริ่มนับ พ.ศ.2556 2557 2558 หรือ พ.ศ.2557 2558 2559?

ตอบ ภาระงานย้อนหลัง ขอเป็น 2556 2557 และ 2558 คะ เนื่องจาก 2559 อาจจะมีข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนคะ

Page views: 0