ปัจจัยภายนอก

01/08/2017

กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ พิมพ์ครั้งที่ 5 ฉบับปรับปรุง

การพัฒนากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งครอบคลุมทั้งพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) หรือการให้บริการภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) อันรวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้มีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น
01/08/2017

คู่มือแนวทางปฎิบัติการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ ฉบับประชาชน

คู่มือ Cyber Security ฉบับประชาชน ปัจจุบันเรามีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้กันแทบทุกคนแล้ว แถมในอนาคตอันใกล้ยังอาจจะมีอุปกรณ์อื่นๆ ที่ต่ออินเทอร์เน็ตได้เพิ่มอีกคนละหลายๆ ชิ้น ไม่ว่าจะเป็นของติดตัว ของใช้ใหญ่ๆ ไฟฟ้า หรือระบบควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ในบ้าน จนเรียกกันว่าเป็น "อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง" (Internet of Things)
01/08/2017

CYBER THREATS 2014

บทความ Cyber Threats 2014 ในยุคที่เทคโนโลยีด้านสารสนเทศมีบทบาท และความสำคัญในทุกระดับ ตั้งแต่ประชาชน องค์กร และประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคม ไทยที่กำลังขับเคลื่อนไปสู่ Digital Economy โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ ให้เข้ากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อ ให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและ สามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่
01/08/2017

Global Risks 2014 Ninth Edition

“รายงานความเสี่ยงทั่วโลกปี 2014” โดยประเมินความร้ายแรง อัตราการเกิดขึ้นและผลกระทบของความเสี่ยงทั่วโลก 31 ประการ ระบุว่า ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนที่ขยายกว้างขึ้นเป็นเวลานาน จะเป็นความเสี่ยงสำคัญที่สุดในช่วง 10 ปีข้างหน้า
01/08/2017

Global Risks 2013 – Eighth Edition

เศรษฐกิจโลกได้เปิดตัวฉบับที่ 8 ของการรายงานความเสี่ยงโลก 2013 การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ 50 ของโลกในแง่ของผลกระทบต่อความเป็นไปได้และความสัมพันธ์บนพื้นฐานของการสำรวจกว่า 1,000 ผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมของรัฐบาลและสถาบันการศึกษา
31/07/2017

The 2012 information security breaches

ปัจจุบันมีแนวโน้มที่สูงขึ้นขององค์กรขนาดใหญ่ที่ถูกเจาะเข้าระบบ และในทุกวันนี้การลงทุนในการป้องกันการละเมิดความปลอดภัยอุปกรณ์ควบคุมอิเล็คทรอนิกส์ (Programmable Logic Controller: PLC) เพิ่มขึ้นหลายพันล้านปอนด์ต่อปี จากการสำรวจล่าสุดของ 477 ธุรกิจในสหราชอาณาจักร
31/07/2017

10 อันดับแน้วโน้มความปลอดภัยด้านไอทีในปี 2011

1. การแฮ็คที่ได้รับการสนับสนุนระดับชาติ การแฮ็คโดยมีการสนับสนุนระดับประเทศนั้นมุ่งเป้าเฉพาะไปที่การโจมตีผ่านทางโลกไซเบอร์โดยจะมีการร่วมมือกันทั้งทางแนวคิดและเทคนิคของกลุ่มแฮ็คเกอร์ที่แฮ็คเพื่อการค้า โดยจะใช้มัลแวร์จำนวนมากในการโจมตี