Infographic

INFOGRAPHIC

18/05/2022

Infographic : การทุจริตและประพฤติมิชอบ – Episode 3 “คดีตัวอย่าง : การทุจริตและประพฤติมิชอบ”

22/04/2022

Infographic : ไม่ประมาท 10 จุดเสี่ยง ที่อาจสะสมเชื้อโควิด-19

20/04/2022

Infographic : การทุจริตและประพฤติมิชอบ – Episode 2 “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทุจริต”

31/03/2022

Infographic : โรคและภัยสุขภาพในช่วงฤดูร้อน

11/03/2022

Infographic : การทุจริต และประพฤติมิชอบ – Episode 1 “ที่มา และความหมาย”

24/02/2022

Infographic : Dark Web แหล่งลับอาชญากรไซเบอร์

14/02/2022

Infographic : บริหารความเสี่ยงองค์กรให้ยั่งยืน ตามหลัก GRC , Risk agility และ Risk resiliency

28/01/2022

Infographic : 12 เทรนด์เทคโนโลยี แห่งโลกยุคใหม่ในปี 2022

21/01/2022

Infographic : Fake News คืออะไร! รู้ไว้…ก่อนจะเป็นหนึ่งในผู้กระจายข่าวปลอมสู่สังคม