Infographic

INFOGRAPHIC

11/03/2022

Infographic : การทุจริต และประพฤติมิชอบ – Episode 1 “ที่มา และความหมาย”

24/02/2022

Infographic : Dark Web แหล่งลับอาชญากรไซเบอร์

14/02/2022

Infographic : บริหารความเสี่ยงองค์กรให้ยั่งยืน ตามหลัก GRC , Risk agility และ Risk resiliency

28/01/2022

Infographic : 12 เทรนด์เทคโนโลยี แห่งโลกยุคใหม่ในปี 2022

21/01/2022

Infographic : Fake News คืออะไร! รู้ไว้…ก่อนจะเป็นหนึ่งในผู้กระจายข่าวปลอมสู่สังคม

27/12/2021

Infographic : โรคและภัยสุขภาพที่ต้องระวังในช่วงฤดูหนาว

21/12/2021

Infographic : 7 ขยับปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และยุทธศาสตร์การศึกษาไทยหลังโควิด-19

26/11/2021

Infographic : 6 วิธี ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขณะทำงานที่บ้าน (WFH) เลี่ยงโรคออฟฟิศซินโดรม

22/11/2021

Infographic : Responsible AI กับ การบริหารจัดการความเสี่ยง AI