สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (JSPS) ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก และ/หรือ นักวิจัยระดับหลังปริญญาเอก
September 14, 2023
หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) ประจำปี 2567
September 21, 2023

ทุน Fundamental Fund ประเภท Basic Research Fund ปีงบประมาณ 2568

สถานะประกาศทุน / Funding Opportunity Status เปิดรับสมัคร / Open
ชื่อแหล่งทุน /Funder มหาวิทยาลัยมหิดล (ทุนสนับสนุนงานวิจัยมูลฐานโดยกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) / Mahidol University (Fundamental Fund by National Science Research and Innovation Fund (NSRF))
ประเภททุน / Funding Type Research grant
วันที่เปิดรับสมัครทุน / Opening Date 4 กันยายน 2566
วันที่นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS 2 ตุลาคม 2566 เวลา 16.30 น.
วันที่มหาวิทยาลัยปิดรับเอกสารทุน / MU Closing Date 3 ตุลาคม 2566 เวลา 16.30 น.

Timeline

ทุน Fundamental Fund ประเภท Basic Research Fund ปีงบประมาณ 2568

ผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 16.30 น. พร้อมแนบไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน

โดยส่วนงานต้นสังกัดรวบรวมไฟล์เอกสารจัดส่งมายังกองบริหารงานวิจัย
ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 16.30 น. เพื่อกองบริหารงานวิจัยจักได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
•   รายละเอียดการเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน Fundamental Fund ประจำปี 2568
•   นิยาม/กรอบการวิจัยของแผนงานสำคัญตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล
•   หลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณโครงการวิจัยทุน Fundamental Fund ประจําปีงบประมาณ 2568
•   แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ
•   แบบฟอร์มแสดงประสบการณ์การบริหารจัดการโครงการวิจัย 5 ปีย้อนหลัง
•   แบบฟอร์มสรุปข้อเสนอโครงการ (แบบ BRF01)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก "ยอมรับ" หรือสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

นโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดลใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save