แหล่งทุน Wellcome Trust เปิดรับข้อเสนอโครงการในหัวข้อ Discovery Research ประเภท Discovery Awards
August 23, 2023
แหล่งทุนสหภาพยุโรป เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย
August 25, 2023

ประกาศรับสมัครอาจารย์/นักวิจัยไทยเข้ารับทุน Franco-Thai Young Talent Research Fellowship 2023-2024

สถานะประกาศทุน / Funding Opportunity Status เปิดรับสมัคร/ Open
ชื่อแหล่งทุน /Funder

แหล่งทุน Campus France สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสและหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

ประเภททุน / Funding Type Research Fellowship
งบประมาณโครงการ/ Maximum Award N/A
วันที่เปิด – ปิดรับสมัครทุน / Opening
วันที่มหาวิทยาลัยปิดรับเอกสารทุน / MU Closing Date 24 ตุลาคม 2566
วันที่ปิดรับสมัครทุนClosing Date 15 พฤศจิกายน 2566 เท่านั้น
(ขยายเวลาจากเดิม วันที่ 31 ตุลาคม 2566)

ประกาศรับสมัครอาจารย์/นักวิจัยไทยเข้ารับทุน Franco-Thai Young Talent Research Fellowship 2023-2024

แหล่งทุน Campus France สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
ประกาศรับสมัครอาจารย์/นักวิจัยไทยเข้ารับทุน Franco-Thai Young Talent Research Fellowship 2023-2024
เพื่อทำวิจัย ณ ประเทศฝรั่งเศส เป็นระยะเวลา 2-6 เดือน

อาจารย์/นักวิจัยที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป สามารถส่งใบสมัครที่อีเมล jrfprogram@gmail.com และ pmu.b@nxpo.or.th
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เท่านั้น (ขยายเวลาจากเดิม วันที่ 31 ตุลาคม 2566)
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.pmu-hr.or.th/portfolio

ขอให้อาจารย์/นักวิจัยโปรดส่งใบสมัครผ่านฝ่ายวิจัยส่วนงานต้นสังกัดมายังกองบริหารงานวิจัย
เพื่อมหาวิทยาลัยรับรองในส่วนท้ายของใบสมัครและออกหนังสือรับรอง (Letter of Support) และโปรดประสานงานการจัดทำสัญญาเมื่อได้รับทุนต่อไป

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก "ยอมรับ" หรือสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

นโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดลใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save