สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ด้านการพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ)
June 22, 2023
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567
June 22, 2023

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ด้านการพัฒนาศูนย์กลางกำลังคนระดับสูง (Hub of Talents) และศูนย์กลางการเรียนรู้ (Hub of Knowledge) ระดับอาเซียน)

สถานะประกาศทุน / Funding Opportunity Status เปิดรับสมัคร
ชื่อแหล่งทุน /Funder

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ประเภททุน / Funding Type การพัฒนาศูนย์กลางกำลังคนระดับสูง (Hub of Talents) และศูนย์กลางการเรียนรู้ (Hub of Knowledge) ระดับอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2567

งบประมาณโครงการ/ Maximum Award
(งบประมาณที่แหล่งทุนสนับสนุนทุนสูงที่สุด)

วงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท/ปี
– ค่าตอบแทน รวมไม่เกิน 1,000,000 บาท
– ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับความร่วมมือกับต่างประเทศ ไม่เกิน 1,000,000 บาท
– ค่าจัดทำ website รวมถึงค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน ไม่เกิน 500,000 บาท
– ค่าตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน กรณีที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน ไม่เกิน 500,000 บาท
– ค่าฝึกอบรมพัฒนาบุคลกร ไม่เกิน 1,000,000 บาท
– ค่าจัดประชุม ไม่เกิน 500,000 บาท
– ค่าบริหารจัดการและส่งเสริมให้เกิดการขึ้นทะเบียนมาตรฐานการวิจัย ไม่เกิน 400,000 บาท
– ค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน ไม่เกิน 100,000 บาท
วันที่เปิดรับสมัครทุน / Opening Date 19 มิถุนายน 2566
วันที่มหาวิทยาลัยปิดรับเอกสารทุน / MU Closing Date
วันที่แหล่งทุนปิดรับสมัครทุน / Closing Date 18 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 น.
วันที่มหาวิทยาลัยแจ้งสรุปรายชื่อโครงการที่เสนอผ่านระบบ NRIIS 21 สิงหาคม 2566
วันที่ส่วนงานแจ้งยืนยันการส่งข้อเสนอโครงการ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 16.00 น.

Timeline

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ด้านการพัฒนาศูนย์กลางกำลังคนระดับสูง (Hub of Talents) และศูนย์กลางการเรียนรู้ (Hub of Knowledge) ระดับอาเซียน) 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567
ด้านการพัฒนาศูนย์กลางกำลังคนระดับสูง (Hub of Talents) และศูนย์กลางการเรียนรู้ (Hub of Knowledge) ระดับอาเซียน

ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2566 – 18 สิงหาคม 2566 ภายในเวลา 18.00 น.

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11717

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก "ยอมรับ" หรือสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

นโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดลใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save