แหล่งทุน IAEA เปิดรับข้อเสนอโครงการ หัวข้อ “Using the iron isotope dilution technique to assess the influence of inflammation on long term iron absorption and loss”
January 30, 2023
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประกาศรับสมัครทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567
January 31, 2023

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เปิดรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566

สถานะประกาศทุน / Funding Opportunity Status เปิดรับสมัคร
ชื่อแหล่งทุน /Funder สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  และ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
ประเภททุน / Funding Type ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่

งบประมาณโครงการ/ Maximum Award
(งบประมาณที่แหล่งทุนสนับสนุนทุนสูงที่สุด)

งบประมาณโครงการวิจัยไม่เกิน 600,000 บาท
ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี โดยแบ่งจ่ายรายปี
ปีละไม่เกิน 300,000 บาท
และสนับสนุนหมวดค่าตอบแทนนักวิจัยไม่เกิน
13,000 บาทต่อเดือน
วันที่เปิดรับสมัครทุน / Opening Date 27 มกราคม 2566
วันที่มหาวิทยาลัยปิดรับเอกสารทุน / MU Closing Date
วันที่มหาวิทยาลัยแจ้งสรุปรายชื่อโครงการที่เสนอผ่านระบบ NRIIS 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12.00 น.
วันที่แหล่งทุนปิดรับสมัครทุน / Closing Date 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น.
วันที่ส่วนงานแจ้งยืนยันการส่งข้อเสนอโครงการ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12.00 น.

Timeline

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

เปิดรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566
เพื่อพัฒนาอาจารย์รุ่นใหม่ให้มีศักยภาพในการทำงานวิจัย ได้มีโอกาสทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องหลังจบการศึกษาระดับปริญญาเอก งบประมาณโครงการวิจัยไม่เกิน 600,000 บาท
ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี โดยแบ่งจ่ายรายปี ปีละไม่เกิน 300,000 บาท และสนับสนุนหมวดค่าตอบแทนนักวิจัยไม่เกิน 13,000 บาทต่อเดือน

ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์ม ลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
  https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11659