โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย – ฝรั่งเศส ที่ได้รับคัดเลือก ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2567
January 23, 2023
NSTDA: International Funding Opportunities for Researchers in Thailand
January 23, 2023

EURAXESS ASEAN Flashnote: New Year, New Opportunities: Explore the 5 EU Missions, New Bauhaus, MSCA Handbook for Staff Exchanges and more!

EURAXESS ASEAN แหล่งทุนสหภาพยุโรป ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย ผู้สนใจ เข้าสมัครรับทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม และทุนวิจัย ในหัวข้อที่กำลังเปิดรับข้อเสนอ ดังนี้
•   5 EU Missions: Concrete solutions for our greatest challenges
•   MSCA Staff Exchanges Call 2023 – Handbook for applicants available through MSCA-Net
•   New European Bauhaus
•   งานสัมมนา EU funding for collaborative research – the basics (online)

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
   https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/asean