ทุนยุทธศาสตร์วิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2566
October 7, 2022
NIH เปิดรับข้อเสนอโครงการหัวข้อ “Advancing Adolescent Tobacco Cessation Intervention Research (R01 Clinical Trial Required)”
October 18, 2022

NIH เปิดรับข้อเสนอโครงการหัวข้อ “Maintaining Immunity after Immunization (U01 Clinical Trial Not Allowed)”

แหล่งทุน National Institutes of Health (NIH) ประเภท Research Project – Cooperative Agreements หัวข้อ “Maintaining Immunity after Immunization (U01 Clinical Trial Not Allowed)” หมายเลขประกาศทุน RFA-AI-22-055

โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2565 – 13 มกราคม 2566 เวลา 17.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
  https://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-files/RFA-AI-22-055.html

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สนใจโปรดแจ้งความประสงค์การจัดส่งข้อเสนอ ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2565 และจัดส่งส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่านส่วนงานต้นสังกัดมายังกองบริหารงานวิจัย เพื่อตรวจสอบรายละเอียดข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ ภายในวันที่ 6 มกราคม 2566