ทุนมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2565
August 10, 2022
ประชาสัมพันธ์ข้อเสนอการทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย North – Eastern Hill University (NEHU)
August 17, 2022

NIH เปิดรับข้อเสนอโครงการ รอบ Cycle III/2022

แหล่งทุน National Institutes of Health (NIH) ประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดรับข้อเสนอโครงการ ประเภท Parent Announcements (For Unsolicited or Investigator – Initiated Applications) รอบ Cycle III/2022 จำนวน 3 ประกาศทุน

หัวข้อ “NIH Research Project Grant (Parent R01 Clinical Trial Not Allowed)”
ดูรายละเอียด: https://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PA-20-185.html

หัวข้อ “Research Project Grant (Parent R01 Basic Experimental Studies with Humans Required)
ดูรายละเอียด: https://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PA-20-184.html

หัวข้อ “Research Project Grant (Parent R01 Clinical Trial Required)
ดูรายละเอียด: https://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PA-20-183.html

โดยทั้ง 3 ประกาศ เปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สนใจโปรดแจ้งความประสงค์การจัดส่งข้อเสนอ ภายในวันที่ 5 กันยายน 2565 และจัดส่งส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่านส่วนงานต้นสังกัดมายังกองบริหารงานวิจัย เพื่อตรวจสอบรายละเอียดข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ ภายในวันที่ 28 กันยายน 2565