Multimedia Instructional Media Set for the Learning of Thai Language in Learners with Hearing Disabilities
October 24, 2019
Employment Experiences of People with Mental Disabilities in the Community
October 24, 2019

Innovative Instructional Media for the Learning of Science in Learners with Hearing Disabilities

Innovative Instructional Media for the Teaching of Addition, Subtraction, Multiplication and Division for Learners with Hearing Disabilities

Ratchada College, Mahidol University

Project Title:

The Development of Instructional Media for Learners with Hearing Disabilities in Schools for the Deaf All Over Thailand

Research Title:

Innovative Instructional Media for the Learning of Science in Learners with Hearing Disabilities

Researcher:

Lect. Dr.Sutha Luealamai

The objective of this project is to develop instructional media for learners with hearing disabilities in schools for the deaf all over Thailand. The Innovative Instructional Media for the Learning of Science in Learners with Hearing Disabilities make up 5 of the total of 18 instructional media in this project. The project was funded by Krungthai Bank, and its research and development process was done with the cooperation of teachers, academicians and personnel of schools for the deaf, some with normal hearing and others with hearing disabilities.

Applied Research to Usage: Used as instructional media in all schools for the deaf in Thailand

Publishing:
•   Published and given to all schools for the deaf in Thailand
•   Conference with the boards of directors of all schools for the deaf in Thailand
•   Training for teacher representatives from schools for the deaf
•   Showcased in the 10th National Conference on Persons with Disabilities 2018 “NCPD 2018”

Award Grant related to the Project:
•   2nd runner up in the 10th NCPD Innovation Award 2018: Moving towards Sustainable Society for All.

Key Contact Person:
Lect. Dr.Sutha Luealamai
Ratchada College, Mahidol University
+668 7508 8770
LINE ID: sutha.rs

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก "ยอมรับ" หรือสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

นโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดลใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save