สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (JSPS) ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก และ/หรือ นักวิจัยระดับหลังปริญญาเอก
September 11, 2023
ทุน Fundamental Fund ประเภท Basic Research Fund ปีงบประมาณ 2568
September 18, 2023

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (JSPS) ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก และ/หรือ นักวิจัยระดับหลังปริญญาเอก

ประเภททุน / Funding Type
งบประมาณโครงการ/ Maximum Award JSPS จะสนับสนุนค่าใช้จ่าย ดังนี้
– ค่าที่พักในเมืองเกียวโต
(ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ –1 มีนาคม 2567)
– ค่าอาหาร
(นับตั้งแต่มื้อเย็นของวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึง มื้อเช้าของวันที่ 2 มีนาคม 2567) และการเดินทางระหว่างสนามบินคันไซ/โอซาก้า กับโรงแรม/สถานที่จัดการประชุม
– การประกันการเดินทางในช่วงการประชุม
(25 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2567)
วช. จะสนับสนุนค่าใช้จ่าย ดังนี้
– ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศ
สำหรับผู้ได้รับการเสนอชื่อจากประเทศไทยให้เข้าร่วมการประชุม
วันที่เปิดรับสมัครทุน / Opening Date
วันที่มหาวิทยาลัยปิดรับเอกสารทุน / MU Closing Date ภายใน 2 วันทำการก่อนปิดรับสมัคร
วันที่แหล่งทุนปิดรับสมัครทุน / Closing Date 15 กันยายน 2566 เวลา 16.30 น.

Timeline

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (JSPS) ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก และ/หรือ นักวิจัยระดับหลังปริญญาเอก

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Society for the Promotion of Science, JSPS)
ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก และ/หรือ นักวิจัยระดับหลังปริญญาเอก
(จบการศึกษาระดับปริญญาเอกหลังวันที่ 2 เมษายน 2561)

เพื่อเข้าร่วมการประชุม HOPE Meeting ครั้งที่ 15 ในสาขาฟิสิกส์ เคมี สรีรวิทยา/แพทยศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร
จากเว็บไซต์ https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11758
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณภัทรานิษฐ์ โทร 02-579-1370-9 ต่อ 211, 212

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่สนใจนำส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังกองบริหารงานวิจัยภายใน 2 วันทำการก่อนปิดรับสมัคร
เพื่อมหาวิทยาลัยรับรองในแบบหนังสือนำส่งต่อไป

โดยนำส่งเอกสารฉบับจริงไปยังกลุ่มวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จัดส่งเอกสารฉบับสำเนาไปทางอีเมล irr@nrct.go.th ภายในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 16.30 น. เท่านั้น